Digital kundelivssyklus og rapportering for Cinderella

kundelivssyklus, rapportering, kundedatabase

september 27, 2022

ROCS bistår Cinderella Eco Group med digital kundelivssyklus og rapportering

 

Cinderella Eco Group er et norsk konsern lokalisert i Midsund utenfor Molde, med all produksjon i Norge fra sin fabrikk i Lyngen, Troms og Finnmark. Gjennom Cinderellas distribusjonsnettverk er det nå installert forbrenningstoaletter på alle kontinenter med en markant vekst i det internasjonale behovet for en løsning som er hygienisk og kan tilpasses steder der tilgang til vann og kloakk er utfordret.

Kundeprogram

 ROCS har bistått Cinderella Eco Group med bruk av produkt- og kundedata gjennom onboarding i kundeprogrammet My Cinderella og automatiserte kundedialoger gjennom kundens livssyklus. Her mottar den enkelte kunde tilpasset informasjon om riktig service og vedlikehold av sitt unike toalett, noe som øker mersalg av servicepakker og tilleggsutstyr. Innkalling til og gjennomføring av service på toalettet i riktig tidsintervall øker forbrenningstoalettets levetid og bidrar til økt kundetilfredshet.

 Kundeprogrammet er foreløpig rullet ut i Norge og Sverige med planer om videre etablering i ytterlige land i året som kommer.

Verktøy for overvåking og observasjon

Forståelse for egne produkt-, leveranse- og kundedata er sentralt for selskapets utvikling.

 ROCS har designet og utviklet PowerBI-rapporter der Cinderella til enhver tid vet hvor mange toaletter som er registrert, hvor de befinner seg og hvor mange som er inne på service.

 Med denne innsikten sikrer Cinderella nødvendig tilpasning i produkt og etterspørsel og at salgs- og serviceutviklingen er i tråd med deres ambisjoner over tid.

Cinderella Eco Group er et norsk konsern lokalisert i Midsund utenfor Molde, med all produksjon i Norge fra sin fabrikk i Lyngen, Troms og Finnmark.

Med sine 76 ansatte har Cinderella Eco Group over 25 års erfaring med forbrenningstoalettet Cinderella, en vannfri, økologisk totalløsning for håndtering av toalettavfall.

Frem til 2012 ble Cinderella forbrenningstoalett hovedsakelig levert til det Nordiske hyttemarkedet, hvor det i dag befinner seg nærmere 100.000 enheter.

Gjennom Cinderellas distribusjonsnettverk er det nå installert forbrenningstoaletter på alle kontinenter med en markant vekst i det internasjonale behovet for en løsning som er hygienisk og kan tilpasses steder der tilgang til vann og kloakk er utfordret.

For mer informasjon om bedriften: https://www.cinderellaeco.com/no-no

 

Cinderella, kundelivsyklus

Du vil kanskje også like…

Riksteatret satser på Agillic

Riksteatret satser på Agillic

ROCS gratulerer Riksteatret med nytt Marketing Automation system. På kun 3 uker har ROCS flyttet over Riksteatret fra...