Ny CRM for VilVite

Ny CRM for Vil Vite

september 27, 2022

Vi gratulerer VilVite Senteret med nytt CRM system.

ROCS har det siste halvåret arbeidet med VilVite i Bergen for å etablere nytt CRM-system (webCRM).

Prosjektets ambisjon var å:

 

  • Bidra til å nå omsetning
  • Følge opp leads og kunder på en mer profesjonell og effektiv måte
  • Sikre en mer effektiv dialog med kunder, sponsorer, samarbeidspartnere og andre interessenter

ROCS sitt bidrag

Gjennomføring av workshops med nøkkelpersoner i organisasjonen for å avdekke ulike avdelingenes arbeidsprosesser og rutiner. Innsikten fra workshopene dannet grunnlaget for teknisk oppsett av webCRM for å ivareta de funksjonelle behovene.

Temaene i workshopene:

  • Definere og spesifisere målgrupper
  • Prosessforbedring rundt planlegging, utvikling og gjennomføring av aktiviteter og programmer
  • Informasjonsdeling og læring på tvers i organisasjonen
  • Sikre god oversikt over alle aktiviteter og ressurser
  • Hvordan redusere manuelle rutiner

CRM systemet samler all kunnskap om hvert enkelt kundeforhold. Ikke bare fra salgsarbeidet, men også fra bl.a. markedsføring og kundeservice. Nyttige verktøy for analyse og rapportering skaper ny innsikt som gir større suksessrater. Det blir også mer tid til å pleie kundene når CRM systemet tar en større del av papirarbeidet.

 

Ønsker du også bedre kontroll på dine kunder og kundeprosesser?
Ta kontakt med Lars Chr på 95 77 80 25 for en prat om hva ROCS kan gjøre for din bedrift.

CRM, vilvite, bergen

Du vil kanskje også like…