recommender

Kanaluavhengig anbefalingsmotor for kundedialog

Rocs tilbyr en skybasert anbefalingsmotor som kombinerer kraften fra kunstig intelligens (AI) og tradisjonell analyse.

ROCS Recommender kan tilpasses en gradvis overgang fra tradisjonell beslutningstaking til AI-drevne forretningsprosesser. Løsningen er bygget med Microsoft Azure Synapse Analytics.

Dynamics 365 Customer Insights
ChatGPT2 scaled

ROCS Recommender er:

  • Skybasert: Uavhengig av valgt CRM/Marketing Automation verktøy
  • Effektiv: Effektiviserer tidkrevende forretningsprosesser og maksimerer utbytte av allerede eksisterende analytisk data
  • Fleksibel: Bruk av regelbasert segmentering kan kombineres med AI-styrte beslutninger
  • Skalerbar: Løsningen vokser med bedriftens behov, man betaler kun for det man trenger


L
everer relevante anbefalinger til dine kundene:

  • Som innhold i utsendelser på epost eller SMS, websider eller app
  • Som pop-ups basert på real time atferd som klikk eller kjøp