Hva er oppskriften for å vinne 3 gull?

MarTech 3 Gull

februar 7, 2024

Hva er oppskriften for å vinne 3 GULL?

I november 2023 vant BI Handelshøyskolen 3 gull i ANFO MarTech Awards for deres Studieomat. Løsningen er resultatet av BI sitt samarbeid med Schjærven Reklamebyrå og ROCS.

Lurer du på hva Studieomaten er og hvordan løsningen fungerer. Her kommer svaret:

BI Studieomaten er en karriereorientert personlighetstest som hjelper studiesøkere å ta et bedre valg av bachelorprogram. BI har skapt en bedre kundereise, ved å utvikle banebrytende teknologi og kombinere det med eksisterende på en unik måte, som gjør om rådata til meningsfull innsikt.

Å velge høyere utdanning er det første viktige livsvalget. For mange er dette overveldende og uoversiktlig – over halvparten av unge synes det er vanskelig å velge studie. Derfor ønsker mange unge hjelp til å ta gode valg.

Innsikten vår etter 80 års erfaring med studenter, er at bedre selvinnsikt gir bedre studievalg. Samtidig; jo mer du vet om hvilke muligheter en businessutdanning gir, jo mer aktuelt blir BI.

 Løsningen er å gi studiesøkere dypere innsikt i sine egne tanker og vurderinger. Studieomaten er en intelligent digital studieveileder som styrker kundereisen fra interesse til studiesøknad. Som hjelper studiesøkere med å ta et riktigere valg. Og som gir oss innsikt og forståelse for kommende studenters behov og forventninger.

Etter 2 års utviklingstid introduserte vi BI Studieomaten i rekrutteringskampanjen for studiestart 2023. Med resultater langt over forventning.

Prøv BI Studieomaten på bi.no/studieomaten !


Strategi

Over halvparten av unge synes studievalget er vanskelig. Unges tro på fremtiden er lavere, og det får studievalget til å virke enda mer alvorlig. I UNG 2023 kommer det tydelig frem at unge føler de trenger lyspunkt i livet. De vil føle seg anerkjent og sett, og ha hjelp til å ta trygge fremtidsvalg.

Bare halvparten av unge som vurderer høyere businessutdanning, vurderer Handelshøyskolen BI. Mange som ikke vet hva de vil, tenker ikke å studere business.

I tråd med kundeløftet, skal BI hjelpe unge til å finne riktig studie. Og for å trives og blomstre bør valget baseres på mer enn karakterer. Man må også ta hensyn til karakteren; personligheten, talentene og interessene. Det gjør det lettere å ta stilling til mulige studieretninger.

Studieomaten fungerer som en karriereorientert personlighetstest. Den har en unik valgarkitektur som kartlegger brukeren grundig på fire viktige parametre:

  • Den man er nå: Faginteresser og samhandlingsstil. Det utgjør karriereankeret.
  • Det man vil: Personlig motivasjon og økonomisk ambisjon. Det utgjør karriereretningen.

Gjennom sammenkobling av personlige data, lager Studieomaten en unik personlig profil. Basert på profilen, kan BI foreslå relevante studieprogrammer

Valg-arkitekturen er utviklet med maskinlæring, som hele tiden gjør Studieomaten bedre. Med stadig bedre innsikt, kan BI gjøre studietilbudet stadig bedre også. Over tid øker dermed både innsikten, og koblingen mellom studentene, programmene og BI.

Teknologi.

Studieomaten er en visjonær idé om å lage BI’s digitale «Sorting Hat». For å løse den, har vi utviklet en, for oss, banebrytende maskinlæringsteknologi og integrert den i de eksisterende systemene våre. Målet har vært å skape en unik digital veileder og strømlinjeforme hele kundereisen vår, fra målgruppen viser interesse til de søker på studier hos oss. Vårt mål i design av kundereisen, er å generere kvalitetsdata og meningsfull innsikt som kan brukes av flere organisasjonelle grupper innenfor BI.

Kundereisen har to faser. Den første fasen kaller vi Prospektering; veien fra personlighetstesten til de personlige resultatene. Den andre fasen er Lead Management; fra den personlige resultatsiden til full CRM-oppfølging.

Studieomaten bruker fem teknologiske hovedkomponenter som kobler sammen kundereisen og leverer resultatet.

1.   Karriereorientert personlighetstest

Den karriereorienterte personlighetstesten vår er bygget i Typeform. Den har 67 spørsmål i formatet parvissammenligning, tvungent valg. De er fordelt på fire forskjellige områder: Faginteresser, samhandling, personlig motivasjon og økonomisk ambisjon. Hvert spørsmål er kodet opp mot underliggende personlighets parametre, slik at personlighetstesten genererer et 21-sifre langt unikt «businessinteresse-DNA» som brukes videre i maskinlæringsmodellen vår.

2.   Choice Engine – en dynamisk maskinlæringsmodell

Profilen man får når man har gått gjennom spørsmålene, sammenlignes med snittet av eksisterende BI-studenters profil – den aggregerte «programprofilen» per studieprogram. Det er her magien skjer. Denne løsningen kaller vi Choice Engine. I løsningen benyttes Random Forest – en maskinlæringsalgoritme som fungerer godt med tvungen sammenligning-spørsmål, kartlegger beslutningsmønstre og kan forutse hvilke studieprogrammer som kan passe for den enkelte. Programforslaget og den personlige profilen fra Choice Engine sendes i numerisk API-format til brukerens personlige resultatside.

3.   Personlig resultatside

Basert på innspillene fra Choice Engine, generer Studieomaten en unik resultatside per bruker. Resultatsiden fungerer som en intelligent digital veileder. Brukeren får studieforslag, og en dypere forståelse av seg selv, sammenlignet med andre BI-studenter.

4.    Lead Management – en sømløs automatisert kundereise

BI bruker Salesforce som kjerneverktøy i behandlingen av interessenter, og for kundedialog.

Når brukeren har fullført Studieomaten, legges kontakten inn i Salesforce Marketing Cloud. Den automatiske kundereisen er designet for nurturing og nudging, for å få brukeren til å søke veiledning, og deretter BI. Målet med disse reisene er å bevege kontaktene våre nedover i trakten på en naturlig måte, så de føler seg ivaretatt, sett og hørt.

5.    Lead Management – personlig veiledningsprosess

Hvis en bruker har bestilt veiledning etter Studieomaten, registreres dette i CRM-en, der veilederen har direkte tilgang til brukerens Studieomat-profil. Veilederen avgjør neste steg for oppfølging, og tar kontakt med brukeren for å sette opp veiledningstid.

Kreativ løsning

 Hvem er du nå? Studieomaten kartlegger karriereforankringen din

Karriereforankringen er det som er viktigst for deg når du skal ut i jobb. Den baserer seg på personligheten din, slik den er nå. Den oppstår i samspillet mellom faginteressene og samhandlingsstilen din. Studieomaten scorer:

Fem faginteresser: Tema som interesserer og fascinerer deg. Det du er naturlig flink til, som lett får deg i flow; tilstanden der du mister deg selv og blir oppslukt i det du gjør. De fem faginteressene er; menneskeforståelse, kvantitativ analyse, kreativ produksjon, teknologibruk og ideer/teorier.

Tre typer samhandlingsstil: Rollen du tar naturlig i en gruppe. Hvordan du liker å jobbe sammen, så du lettest får synergi. De tre samhandlingsstilene er; lagleder, lagspiller og individuell bidragsyter.

Hva vil du? Studieomaten kartlegger karriereretningen din.

Karriereretningen peker på hvor du vil. Hvilken identitet du vil skape, og hvor i sosiorasteret du vil plasseres. Den defineres av samspillet mellom personlige motivasjoner, og økonomisk ambisjon.

Studieomaten scorer:

Syv typer personlig motivasjon. Ting du vil få til i jobben, eller måten du vil leve livet  nå. De syv personlige motivasjonene er; variasjon, internasjonal karriere, mulighet til å skape endring, mulighet til å leve av kreativitet, frihet til å bestemme selv, mulighet til å gjøre noe eget og mulighet til å jobbe i et selskap du er stolt av.

Tre grader av økonomisk ambisjon: Hvor mye penger betyr for deg, og hva som er driveren for det. De tre gradene av økonomisk ambisjon er; trygg, stabil inntekt, godt betalt jobb og egen formue.

  

Resultat

BI satte ny søkerrekord på bachelorstudier i 2023, med en kraftig økning sammenlignet med fjoråret.

Av de som begynte på Studieomaten i løpet av opptaksperioden, fullførte rundt 80 % den rundt 20 minutter lange testen. Dette er resultater som er langt over det BI hadde forventet!

Det tilsier at dette er et nyttig verktøy for unge, spesielt med tanke på hvor lang tid Studieomaten faktisk tar.

Se også denne fantastiske video som Schjærven har laget om Studieomaten:

Du vil kanskje også like…

Riksteatret satser på Agillic

Riksteatret satser på Agillic

ROCS gratulerer Riksteatret med nytt Marketing Automation system. På kun 3 uker har ROCS flyttet over Riksteatret fra...