Slik gjør vi det hos ROCS

Markedsføring, kundedialog, kundedata

oktober 11, 2023

Bli med på en teknologisk reise i automatisert og personlig kundekommunikasjon basert på reelle data.

ROCS har over tid utviklet en arbeidsmetode vi bruker i møte med kunden og hvordan vi sammen skal arbeide for best mulig måloppnåelse. Her vil vi se nærmere på vår tilnærming til prosjekter og hva som er viktig for oss i samspill med kunden.

Markedsføring er vitenskap og for oss er det hverdagen. Grunntanken til ROCS baseres på innsikt i data, behovsavklaring og strategier med utgangspunkt i kundens reelle atferd. Først og fremst tror vi på å dele, og at kunden ser akkurat det samme som vi ser. Bare slik kan vi gjøre hverandre sterkere og bygge et solid forhold basert på tillit, åpenhet og ærlighet.

For oss er det viktig at vi har full åpenhet med kunden – våre kunder har innsikt i det vi har innsikt i. Dette gjelder prosjektplanlegging, budsjettering, timeføring og fakturering. Det gjelder selvsagt også innenfor både planlegging, drift og leveranse.

Sammen planlegger vi:

  • Hva som skal avdekkes
  • Hvilken data man trenger
  • Hvordan dataene skal benyttes
  • Hva som skal rapporteres, og hvordan
  • Hva man skal bygge videre
  • Hvilke mål vi skal definere

Det starter og slutter med data

ROCS arbeider tett sammen med kunden og tilbyr fagkunnskap innen en rekke områder, men det hele begynner alltid med data.

Vi har kunder fra mange ulike bransjer. Bank- og finans, retail, tele, fagforeninger, utdanning og veldedige organisasjoner for å nevne noen. Felles for alle er at de trenger innsikt, kunnskap og analyse av data. Dette for å finne, vinne og beholde kundene i et langsiktig perspektiv.

Ved å kombinere innsikt, strategi, tjenestedesign og datadrevet personalisering – kan vi levere fantastiske digitale kundeopplevelser.

Med et langsiktig perspektiv ses kundereisen i en helhet, hvor kundens opplevelse og tilfredshet er i sentrum. Dette skaper lojale kunder over tid – noe som alltid er målsetningen. 

Marketing technology

Teknologi for personalisering. Sentralt i god kundedialog er evnen til å benytte egne kundedata i dialogen med kunder. I ROCS betyr dette å bruke riktige data og sørge for god kvaliteten på disse i hvert kontaktpunkt.

ROCS har lang erfaring med å ivareta kvaliteten på dataene du bruker i kundedialogen. Dette kan gjøres ved å innhente data direkte for kunden, samtidig som man vasker data mot mer tradisjonelle registre.

Når data er rigget med tilstrekkelig kvalitet, må de gjøres tilgjengelig for sluttbrukere. Innhold må personaliseres med logikk og regler, både for e-post, SMS, landingsider og andre kanaler. Kanalene må optimaliseres med riktig utseende, personalisering, tracking og logging av all kontakt. 

Den ypperste kommunikasjon er basert på kombinasjonen av riktige data av god kvalitet, til riktig tid og i henhold til ønsket budskap. Når kunden responderer, har ROCS kunnskapen for å integrere call-to-actions med dine interne systemer. Vi lager plugins, API’er og integrasjoner, som sørger for at friksjonen mellom kundedialogen og kjøpet blir minst mulig.

Innsikt, analyse og visualisering av data

Kunnskap om kundene er din bedrifts største ressurs og du har alltid noe innsikt. Bedriften samler erfaring gjennom kommunikasjon, hypoteser, registrerer salg, henvendelser og deltagelse. Skulle man ikke lykkes – registreres dette også – for å lære til neste gang. Men ROCS vil ta det noen skritt videre. 

Vi bistår med innsikt som forteller hvor trafikken kommer fra, hvem som blir kunder og hvem som ikke blir kunder, hvordan de ulike kundene skaper grupper, bevisst eller underbevisst. Vi har også innsikt i hvordan kundene forholder seg til deg. Er din bedrift en av mange, eller er dere den eneste? Vi gjør vårt ytterste for å gjøre innsikt og data intuitiv og anvendbar. Verktøyene våre strekker seg fra Google Analytics til full stack Power BI i Azure.

I ROCS tilpasser vi oss til våre kunders digitale nivå og målsetninger. Vi bistår med strategisk rådgivning og operasjonell innsikt. På denne måten vil våre kunder kontinuerlig beveger seg mot heldigitaliserteintelligente og personifiserte kundereiser, der kundens kunder står i sentrum.

I ROCS mener vi at det som vil skille klinten fra hveten, vil være hvor smarte og fleksible tjenestene er.

  • De må tilpasse seg endringene i kundeatferd
  • De må være enkle og effektive å skalere med deres vekst
  • De må kontinuerlig forbedre eksisterende innsikt

Strategi og rådgivning for digital kundeutvikling

For ROCS og kundene våre handler strategi om å ha en helhetlig plan som tar for seg et prosjekt, en plan eller et utviklingsløp fra A-Å.

Strategien er starten og hjertet i prosjektene våre!

Strategien vi legger sammen med kunden viser hvordan vi bearbeider data for å nå målene kunden ønsker. 

Vi opplever fra tid til annen at det er et stort gap mellom etterspørsel og forventninger hos kunden. Kundens mulighet for gjennomføring og å ta i bruk ønsket funksjonalitet eller tjeneste kan også være utfordrende. Gapet har ofte utgangspunkt i en strategi som er for ambisiøs. Derfor er det er viktig for oss at vi etablerer felles forståelse, felles verdisett og felles forventninger inn i et prosjekt, samtidig må målene være realiserbare.

Kundereiser og konseptutvikling

Kartlegging av kundereisen er sentralt i vårt arbeid. Ved å kartlegge kundereisen får vi innsikt i hvor og hvordan kunder og potensielle kunder er i kontakt med en merkevare. Både før, under og etter et kjøp. 

Ved kartlegging av kundereiser bistår ROCS organisasjoner med å oppnå større forståelse for kundens behov og utfordringer. Vi ser på kundereisen som en kronologisk og visuell framstilling av en kundes handlinger og opplevelser. 

Det er mange fordeler ved å gjennomføre en kartlegging av kundereisen:

  • Hjelper organisasjoner med å få et tydeligere utenfra og inn perspektiv
  • Bli bedre kjent med kundene
  • Bistår med å forsterke og forbedre kundeopplevelser, og øke kundetilfredsheten
  • Synliggjør kundens kontaktpunkter og hvilke interne prosesser som er tilknyttet disse punktene. I tillegg er det en effektiv måte å avdekke nye kontaktpunkter
  • Skaper internt eierskap til kundeopplevelse og øker samhandling på tvers i bedriften

Vår felt er både bredt og komplekst, men vi håper vi har belyst både fagområdet, så vel som hvordan vi i ROCS tilnærmer oss våre kunder. Om din bedrift har behov for rådgivning innenfor personalisering, automatisering og kommunikasjon – eller om du bare vil ta en prat – er det bare å ta kontakt med en av våre rådgivere.

ROCS, Marketing, Automation, Kundeinnsikt

Du vil kanskje også like…

Riksteatret satser på Agillic

Riksteatret satser på Agillic

ROCS gratulerer Riksteatret med nytt Marketing Automation system. På kun 3 uker har ROCS flyttet over Riksteatret fra...